ksiegi-rachunkowe

ksiegi-przychodow-rozchodow

obsluga-kadrowo-placowa

inne-uslugi

Kontakt

Księgi Rachunkowe

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości,
 • bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej oraz rejestrach podatku od towarów i usług,
 • przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego CIT, podatku od towarów i usług VAT,
 • zakładanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,
 • przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań,
 • zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego – w tym: Bilansu, Rachunku Zysków i Strat oraz Informacji Dodatkowej,
 • sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu CIT-8, PIT-36 i PIT-36 L
 • pomoc przy formułowaniu uchwał,
 • udzielanie wyjaśnień oraz reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS.