ksiegi-rachunkowe

ksiegi-przychodow-rozchodow

obsluga-kadrowo-placowa

inne-uslugi

Kontakt

Inne usługi

 Usługi związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej i jej prowadzeniem

 • pomoc i doradztwo w wyborze konkretnego rodzaju działalności, sposobu księgowania;
 • rejestrację firmy wraz z przygotowaniem formalności,
 • konsultacje i pomoc przy zgłaszaniu wniosków w Urzędach, itp.;
 • uzyskiwanie odpisów, zaświadczeń, wypełnianie wniosków, itp.;
 • pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych, leasingowych, innych dla różnych instytucji;
 • pomoc swoim Klientom przy wdrażaniu systemu obiegu dokumentów;
 • pomoc w normowaniem rozrachunków.

 Dodatkowe usługi księgowe:

 • roczne Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Finansowego za wybrany okres
 • zeznania roczne
 • zwrot VAT-u z budownictwa;
 • dotacje unijne (wnioski PUP i WUP)
 • biznes plany
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • pozyskiwanie źródeł kapitału - Leasing, kredyty bankowe
 • wyprowadzenie zaległości krótko i długookresowych;

 Usługi Doradztwa

 • przy wyborze formy prawnej przedsięwzięcia – dla nowo uruchamianej działalności, w zakresie wyboru optymalnej formy opodatkowania,
 • w doborze polityki rachunkowości i przy tworzeniu zakładowego planu kont,
 • konsultacje i pomoc przy podejmowaniu decyzji w sprawach zatrudnienia