ksiegi-rachunkowe

ksiegi-przychodow-rozchodow

obsluga-kadrowo-placowa

inne-uslugi

Kontakt

Księgi Przychodów i Rozchodów / Ryczałt Od Przychodów Ewidencjonowanych

  • zapisy dokumentów księgowych w księdze przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów (ryczałt) oraz w rejestrach VAT,
  • przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego PIT, podatku od towarów i usług VAT,
  • zakładanie i prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji i przekazywanie ich do Urzędów Skarbowych i ZUS,
  • wykonywanie rocznych rozliczeń, informacji i raportów dla Urzędów Skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Statystycznego,
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych przedsiębiorców PIT-36,PIT-36 L i PIT-28
  • udzielanie wyjaśnień oraz reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS.