ksiegi-rachunkowe

ksiegi-przychodow-rozchodow

obsluga-kadrowo-placowa

inne-uslugi

Kontakt

Obsługa Kadrowo-Płacowa

  • prowadzenie akt osobowych pracowników i wymaganych ewidencji pracowniczych;
  • przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenie w ZUS osób zatrudnionych,
  • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a także w ramach umów cywilnoprawnych
  • przygotowywanie i obliczenie miesięcznych zestawień zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłaconych wynagrodzeń,
  • bieżące wyliczanie miesięcznych składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • sporządzanie oraz dostarczanie do Urzędów Skarbowych rocznej deklarcji PIT-4R
  • sporządzanie na koniec roku kalendarzowego: rocznej informacji dotyczących składek ZUS, rocznych kart wynagrodzeń pracowników, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - deklaracje PIT-11, PIT-40.