Zmiany w zakresie podróży służbowej

Od 1 marca 2013 r. zmianie ulega wysokość diety na obszarze kraju. Zostaje ona podniesiona z 23 zł do 30 zł. Powoduje to jednoczesny wzrost ryczałtu za nocleg, przysługującego pracownikowi w razie niezapewnienia mu bezpłatnego noclegu lub gdy nie przedłożył on rachunku za nocleg. Ryczałt ten stanowi 150% diety i od 1 marca br. będzie wynosił 45 zł. Podobnie wzrośnie ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej należny za każdą rozpoczętą dobę podróży krajowej, chyba że pracownik nie ponosi tych kosztów. Będzie on wynosił 6 zł (20% × 30 zł).

Wysokość diety krajowej będzie zmniejszona w razie zapewnienia bezpłatnego wyżywienia, przy czym na śniadanie i kolację przewidziano po 25% diety, a na obiad 50% diety. Nowe rozporządzenie w sprawie podróży służbowych wprowadza górny limit zwrotu kosztów noclegu w obiektach hotelowych w podróży krajowej. Z tego tytułu przysługiwał będzie zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za dobę hotelową niż dwudziestokrotność diety, czyli 600 zł (20 × 30 zł).

W zakresie odbywania zagranicznej podróży służbowej nowością będzie możliwość ustalenia więcej niż jednego państwa docelowego podróży i w związku z tym zróżnicowanie wysokości przysługujących diet. Podobnie jak przy podróżach krajowych, dieta zagraniczna będzie pomniejszana o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przy czym rozkład procentowy diety na poszczególne posiłki jest inny i wynosi na śniadanie 15% diety, a na obiad i kolację po 30% diety. Niezależnie od zapewnienia pracownikowi w podróży zagranicznej całodziennego wyżywienia, przysługuje mu 25% diety.

 

<-wróć